Czy wiesz, że… Paracetamol przyjmowany w odpowiedniej dawce jest bezpieczny dla wątroby

Dr n. biol. Doradca medyczny

Tadeusz Lietz

Przyjmowany w dawce 2 g dziennie przez 12 tygodni jest bezpieczny dla wątroby. Wniosek ten pochodzi z badania przeprowadzonego u 94 zdrowych osób w wieku 18-65 lat. Do badania włączono osoby bez uszkodzenia wątroby w wywiadzie, u których poziom aminotransferazy alaninowej nie przekraczał górnego limitu aktywności ALAT więcej niż 1,5 razy.

 

Aminotransferaza alaninowa (ALAT) to enzym uczestniczący w metabolizmie aminokwasów. Występuje głównie w komórkach wątroby, a także (w mniejszej ilości) w mięśniach szkieletowych, w mięśniu sercowym i nerkach. Wzrost aktywności ALAT we krwi wskazuje na toksyczne uszkodzenie wątroby. Aktywność ALAT wyraża się w jednostkach międzynarodowych w przeliczeniu na litr osocza krwi (IU/L). Aktywność ALAT uznawana za górną granicę normy wynosi 40 IU/L. Za niebezpieczny uważa się wzrost ALAT stanowiący 3-krotność tej wartości (tj. 120 IU/L).

 

 

Uczestników badania podzielono na dwie grupy: pierwsza otrzymywała placebo, druga paracetamol w dawce 2 razy 1 g dziennie przez 12 tygodni. Funkcje wątroby oceniano w 2., 4., 6. i 12. tygodniu obserwacji.

W  grupie przyjmującej paracetamol średnia aktywność ALAT w 12 tygodniu wynosiła 25,4 IU/L, a grupie placebo 19,0 UI/L. Po uwzględnieniu wartości wyjściowej oznaczało to różnicę wynoszącą 3,6 UI/L. Tylko jedna osoba została wykluczona z badania z powodu wzrostu ALAT przekraczającego trzykrotność normy.

Zdaniem autorów badania codzienne przyjmowanie paracetamolu w ilości odpowiadającej połowie dawki maksymalnej wiąże się z niewielkim wzrostem ALAT, najprawdopodobniej pozbawionym znaczenia klinicznego.

Ważne: 2 gramy paracetamolu znajdują się zwykle w 4 tabletkach popularnych leków przeciwbólowych. Pamiętaj, lecz się mądrze i zawsze sprawdzaj dokładną dawkę substancji czynnej w konkretnym leku, który stosujesz.

Źródło:  Clinical Biochemistry

 

 


reklama