Czy wiesz, że… Skłonność do bolesnych menstruacji może mieć związek z paleniem tytoniu

Dr n. biol. Doradca medyczny

Tadeusz Lietz

Wniosek ten pochodzi z dużego badania medycznego, przeprowadzonego w Australii u ponad 9 tys. młodych kobiet. Bóle menstruacyjne stwierdzono u 25% badanych, podczas gdy palenie tytoniu zgłosiło 26% obserwowanych kobiet.

 

U kobiet obecnie palących tytoń oraz u byłych palaczek stwierdzono wyższe ryzyko wystąpienia bólów menstruacyjnych o charakterze przewlekłym w stosunku do kobiet, które nigdy nie paliły tytoniu. Zanotowano też odwrotną zależność pomiędzy wiekiem, w którym kobieta rozpoczęła palenie tytoniu a ryzykiem wystąpienie bolesnych menstruacji – im wcześniej kobiety zaczęły palić, tym większe było ryzyko wystąpienia u nich bólów miesiączkowych.

Zdaniem autorów uzyskane wyniki wskazują, że palenie tytoniu, a w szczególności wczesne jego rozpoczęcie (poniżej 13 roku życia) zwiększa ryzyko bólów menstruacyjnych o charakterze przewlekłym.

Źródło: Tobacco Control

reklama