Czym się różni napięciowy ból głowy od migreny?

Lek.med. Neurolog-rezydent

Marlena Remlinger-Siwocha

Większość z nas zetknęła się z pojęciem migreny. Niestety często jako migrenę opisujemy zupełnie inny ból głowy. A ból napięciowy, bo o nim mowa, dotyczyć może każdego z nas, nie tylko migrenika. Przeczytaj, jak rozróżnić te dwie przypadłości.

 

Napięciowy ból głowy

 • Ból jest zlokalizowany po obu stronach czaszki
 • Ból ma charakter ściskający, opasujący lub świdrujący, może obejmować także mięśnie szyi i karku
 • Ból nie nasila się podczas wysiłku fizycznego, takiego jak spacer, wchodzenie po schodach
 • Bólowi nie towarzyszą nudności i wymioty, czy nadmierna wrażliwość na światło i dźwięk
 • Ból ma natężenie łagodne lub umiarkowane
 • Napad bólu trwa od 30 minut do 7 dni

Pozostałe różnice:

 • Wystąpieniu napadu bólu sprzyjają takie czynniki, jak: stres, przemęczenie, głód wynikający z pominiętego posiłku, niewyspanie

ból napięciowy a migrena

 

Migrena

 • Ból jest zlokalizowany po jednej stronie czaszki, rzadziej obustronnie
 • Ból ma charakter pulsujący
 • Ból nasila się podczas wysiłku fizycznego, takiego jak spacer, wchodzenie po schodach
 • Bólowi towarzyszą dodatkowe objawy takie jak: nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło i na zapachy, aura
 • Ból ma natężenie umiarkowane lub duże
 • Napad bólu trwa od 4 do 72 godzin

Pozostałe różnice:

 • Ból uniemożliwia przyjmowanie pokarmu
 • Napad bólu może poprzedzać faza aury: zaburzenia widzenia w postaci mroczków, błysków, widm fortyfikacji

 

Jak rozróżnić rodzaj bólu głowy?

reklama