Nie każdy ból w klatce piersiowej to zawał

Lekarz medycyny rodzinnej-rezydent

Marcin Szmigiel

Bóle w klatce piersiowej wzbudzają wielki niepokój u pacjentów. Większości kojarzą się bowiem z zawałem serca. To błąd, bo przyczyn bólu w klatce może być wiele.

 

Rzeczywiście bardzo ważną grupę bólów odczuwanych w klatce piersiowej stanowią bóle pochodzenia sercowego, wynikające np. z zawału serca, zapalenia mięśnia serca, wad zastawkowych czy nerwic serca. Bóle mogą mieć także podłoże naczyniowe, np. ból towarzyszący pęknięciu tętniaka aorty brzusznej czy zatorowi płucnemu.

Bóle w klatce piersiowej to też najczęstsza przyczyna konsultacji szpitalnych – są powodem połowy zgłoszeń chorych w izbach przyjęć szpitali. 60% chorych z bólem w klatce piersiowej jest  od razu hospitalizowanych. Niestety, u około 20 – 25% spośród nie przyjętych do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej, w toku dalszej obserwacji dochodzi do rozwoju zawału serca lub wykrywa się inną istotną patologię.

Kiedy ból w klatce nie wskazuje na serce?

Inną ważną kategorię stanowią bóle pochodzące z układu oddechowego, np. występujące w przebiegu zapalenia tchawicy, podczas zapalenia płuc czy oskrzeli. Bóle w klatce piersiowej mogą też być skutkiem zmian chorobowych w układzie kostno-mięśniowym: zaliczamy do nich bóle związane z chorobami zwyrodnieniowymi kręgów czy zapalenia stawów mostkowo-żebrowych.


"Bóle w klatce piersiowej są najczęstszą po bólach brzucha przyczyną błędów lekarskich"

Również choroby narządów jamy brzusznej mogą objawiać się bólami odczuwalnymi w klatce piersiowej – choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby, choroby trzustki, choroby śledziony, choroba wrzodowa.

Jak odróżnić zawał serca od… zgagi?

Ciekawym przypadkiem bólu odczuwanego w klatce piersiowej, a związanego z układem pokarmowym jest zgaga, czyli pieczenie w przełyku i za mostkiem, będące najczęstszym objawem choroby refluksowej.  Zamostkowy,  piekący ból związany ze zgagą przypomina ból występujący w chorobie niedokrwiennej serca i może być pomylony z zawałem serca czy niedokrwieniem mięśnia sercowego.

Ból wieńcowy (zwany też dławicowym) wynika z dysproporcji między zapotrzebowaniem a podażą tlenu do mięśnia sercowego. Podobnie jak zgaga ból wieńcowy ma charakter piekący, rozpierający i zlokalizowany jest zamostkowo, ale w przeciwieństwie do bólu związanego ze zgagą promieniuje do lewej ręki i dłoni i zmniejsza się po przyjęciu leków rozszerzających naczynia wieńcowe (np. nitrogliceryny).

Z kolei nagły silny ból za mostkiem połączony z dusznością i odpluwaniem krwistej wydzieliny świadczy o wystąpieniu zatoru płuc.

Pamiętaj! Niektóre bóle w klatce piersiowej mogą wiązać się ze stanami zagrażającymi życiu: należy do nich wspomniany zawał serca, tętniak rozwarstwiający aorty, zator tętnicy płucnej, odma opłucnej, pęknięcie przełyku czy złamanie kręgów.

reklama