Ból głowy – rodzaje i objawy alarmowe

Lekarz medycyny rodzinnej-rezydent

Marcin Szmigiel

Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości, która dotyka nas w życiu. Jak rozpoznać te, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu i życiu?

 

Wśród najczęściej występujących bólów głowy możemy wymienić napięciowe bóle głowy oraz bóle migrenowe. Ból głowy może jednak być także sygnałem sytuacji zagrażających życiu takich jak: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, krwawienie wewnątrzczaszkowe czy guzy mózgu. Dlatego warto wiedzieć jak rozpoznawać rodzaj bólu w oparciu o specyficzne objawy, aby w odpowiednim momencie udać się do lekarza.

ból głowy rodzaje

Rodzaje bólów głowy

Bóle głowy dzielimy na pierwotne (samoistne) oraz wtórne (objawowe).

Pierwotne (samoistne) to:

 • Migrena
 • Napięciowy ból głowy i jego postać – uporczywy codzienny ból głowy
 • Klasterowy ból głowy
 • Inne: kaszlowy (prowokowany przez napady kaszlu), powysiłkowy, związany z aktywnością seksualną, po spożyciu lodów, śródsenny (występujący po kilku godzinach od zaśnięcia)

"Bóle głowy dzielimy na pierwotne (samoistne) oraz wtórne (objawowe)"

Wtórne (objawowe) – czyli bóle, które wynikają z określonego procesu chorobowego zlokalizowanego w obrębie głowy lub współistnienia innej choroby:

 • Ostre zakażenie – uogólnione lub wewnątrzczaszkowe (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, ropień)
 • Uraz głowy (pourazowy ból głowy)
 • Guz wewnątrzczaszkowy
 • Nadciśnienie tętnicze oraz inne przyczyny naczyniowe: udar niedokrwienny, krwotok śródmózgowy, krwawienie podpajęczynówkowe, krwiak podtwardówkowy, niepęknięty tętniak śródczaszkowy, zakrzepica żylna, zapalenie tętnicy skroniowej
 • Neuralgia nerwu trójdzielnego (neuralgia/ból neuropatyczny)
 • Choroby oczu, nosa, gardła, zębów, uszu i kręgów szyjnych (np. zapalenie zatok przynosowych, zespół bólowy stawu skroniowo-żuchwowego, jaskra, wady refrakcji, zły stan uzębienia i procesy zapalne)
 • Ważną postacią wtórnego bólu głowy jest również polekowy ból głowy z odbicia, występujący u osób przewlekle nadużywających leków przeciwbólowych, często w leczeniu pierwotnych bólów głowy – migreny i napięciowego bólu głowy.

Ból głowy może pojawiać się lub nasilać w weekend lub w dni wolne od pracy. To tzw. weekendowe bóle głowy

Objawy alarmowe, które wymagają niezwłocznej konsultacji z lekarzem:

 • Niedawny początek (< 6 miesięcy)
 • Wystąpienie bólu głowy po raz pierwszy po 50. roku życia
 • Silny ból o ostrym początku – „najgorszy ból głowy, jaki miałem w życiu”
 • Nowy, utrzymujący się, stopniowo narastający ból
 • Ból o innym charakterze niż uprzednio występujące przewlekłe bóle głowy
 • Objawy oponowe: sztywność karku, światłowstręt
 • Znacznie podwyższone ciśnienie tętnicze
 • Wysypka lub objawy infekcji (np. gorączka)
 • Wymioty
 • Niedawny uraz głowy
 • Utrzymujące się ogniskowe objawy neurologiczne, takie jak niedowład, porażenie, zaburzenia widzenia, zaburzenia czucia
 • Przekrwienie oka, pacjent widzi aureole wokół źródeł światła
 • Współistniejący nowotwór, zakażenie wirusem HIV lub ciąża

Jak rozpoznać rodzaj bólu głowy?

reklama